torsdag 26 augusti 2010

Trovärdigt SD!


Bland det första jag fick lära mig inom forskningsmetodik var källkritik. Det är precis som det låter; att vara kritisk mot den källa som fakta kommer ifrån. En av dessa principer är att se vilken relation uppgiftslämnaren har till den uppgift som lämnas. Alltså: påstår Påven att Jesus finns måste man fråga sig vilken relation han har till det han säger och varför han säger det. En annan princip inom källkritiken är att undersöka om det kan finnas fakta som utelämnas för att det inte faller in inom ramarna för det man vill berätta. Genom endast två av flera källkritiska principer, kan man krossa SD´s så kallade vetenskapliga undersökning som vill visa att vi importerar våldtäktsmän.

För det första. SD är i flera opinionsundersökningar nära på att komma in i riksdagen om det skulle vara val idag. De har en främlingsfientlig politik som baseras på genant lite kunskap och direkta faktafel. De vill förstås få fram "forskningsresultat" som visar att deras teorier stämmer, eftersom de vill vifta med siffror i valrörelsen. Tack vare all uppmärksamhet som detta får, ökar deras chanser att bli vågmästare i Riksdagen. Med andra ord. Deras undersökning är inte trovärdig enligt den förstnämnda källkritiska principen. Detta eftersom SD`s relation till det som undersöks inte är neutral utan tvärtom, mycket färgad av deras starka åsikter och mål. De går helt enkelt in i en undersökning endast för att bevisa en tunn tes, och inte för att få fram sanningen.

Den andra källkritiska principen är om det kan vara så att det som undersöks inte är representativt för hela fältet. I detta fall undersöktes våldtäkter och gärningsmännens etniska ursprung. Här undersökte man dömda våldtäktsmän och anmälda våldtäkter. Det begås ca. 18 000 våldtäkter varje år. Det är ungefär 20-30 % av alla våldtäkter som anmäls och det är i kanske 10 % av fallen som gärningsmannen döms för sitt brott. Detta innebär att de flesta våldtäkter sker i det dolda och de anmäls aldrig.

32 % begås av gärningsmän som offret har en nära relation till.
27 % begås av gärningsmän som offret har en ytlig relation till.

Detta betyder att SD`s undersökning har ett bortfall på ca. 70-80 % av alla våldtäkter, eftersom de bara undersökte dömda gärningsmän och anmälda fall. Detta gör det förstås inte alls hållbart överhuvudtaget.

(Källa RFSU, Kvinnofridslinjen)


Våldtäkterna har ökat de senaste åren. Detta beror bland annat på genusordning och ökad exploatering av kvinnokroppen som ett objekt. Det beror INTE på etnicitet, religion eller klass. Vi importerar inte våldtäktsmän. Att påstå något så korkat är inte bara grova faktafel, utan dessutom på en sådan låg nivå att det känns som man jobbar på lekis när tvära och sura Jimmie Åkesson, 5 år, sätter igång.

Om han bara hade kunskaper. Om han inte var så etnocentrerad och låst vid sin alldeles egna fantasivärld. Om han ändå inte var så rädd. Han behöver kanske bara en kram och någon som säger:
Såja. Det blir bra nu. Det är bara fantasier. Det finns inte på riktigt. Vi är inte hotade av muslimer. Man är inte farlig bara för att man tillhör en annan kultur. Vi är alla människor. Du har så livlig fantasi min vän. Schhhh...

2 kommentarer:

Malin Frisk sa...

Åh så mitt i prick! Började läsa din blogg förra veckan och den är numera favorit. Heja Jennie!

Jen von T sa...

Verkligen kul, Malin!

Då har du en del läsning att ta igen! :D