onsdag 11 augusti 2010

Skolans ansvar i genusfrågan


Jag älskar Bang! Det är den bästa tidsskriften när det kommer till feminism och kultur. Jag älskar den för att den ruskar om, berör och engagerar. Nummer två 2010 handlar om våld. Våld mot kvinnor. Våld från män. Det är kostsamt, både ekonomiskt och själsligt. Framför allt är det ett av våra största samhällsproblem på internationell basis. I Bang! #2 -10 kan man bland annat läsa:

På tio år har fler kvinnor mördats än i samtliga folkmord under 1900-talet.

De senaste 50 åren har fler kvinnor mördats än det sammanlagda antalet mördade män under hela 1900-talet, inklusive världskrigen. Misshandel, stening, smutsiga aborter, självmord, hedersmord, hängning, fistelgångsinfektioner. You name it. Kvinnor blir alltså systematiskt mördade på grund av könstillhörighet.

Nedskärningar inom vården gör att riskerna ökar för att bli utsatt för våld på arbetsplatsen inom typiska kvinnoyrken. Undersköterskor och socialarbetare får inte använda sig av skydd som exempelvis poliser och väktare.

Våldsbrott begås till 90 % av män och kostar samhället enorma summor pengar. Våld är dessutom inte ifrågasatt i den hegemoniska maskulinitetens värld. Där klappas det om när man slagit till någon på käften.

Våld i nära relationer kostar 3 miljarder per år. I pengar. Vad det kostar själsligt för de utsatta är inte ens möjligt att värdera.

Världens krig kostar över 1000 miljarder DOLLAR per år. Krig för att få fred. Krig för ekonomisk vinning. Krig för att tuppa upp sig mot andra män.

Under en fotbollssäsong kostar huliganismen 5 miljoner per år för de tre största fotbollsklubbarna i Stockholm. Resten av fotbollsvärlden ser på och gör inte ett skit. Böter. Sedan är problemet....Borta?

Asylsökande får sitta i "förvar", som det kallas, i upp till 1000 dagar. Skilda från sina familjer och med hårdhänt hantering.

Katolska kyrkan/Vatikanstaten är observatörer av FN och "den heliga stolen" kan påverka toppolitiker att rösta nej till abort. Det är våld. Vidrigt och fruktansvärt våld. Medicinska aborter motverkas och ingrepp med smutsiga verktyg ökar för det är endast det som finns tillgängligt.

Nyliberalismen lanseras som en kärleksfull ideologi som gynnar individer. Det handlar i själva verket om rent och skärt våld. Misshandel av fattiga och sjuka. Ond bråd död i u-länder.

DESSUTOM MÅSTE JAG SÄGA: Nyliberalismen är ett stort svek mot kvinnor. Ingen feminism. Ingen jämlikhet. Den drabbar främst kvinnor eftersom 70 % av världens fattiga befolkning är just kvinnor. En röst på Alliansen är en röst på ojämlikhet och på underhållandet av patriarkala strukturer.

Sofia Lundkvist har en konkret poäng när hon talar om skolans roll i det hela. Vad gör egentligen skolan för ojämlikheten och för att motverka våld och en onyanserad hegemonisk maskulinitet? Inte ett skit när jag växte upp. Jag hörde inte någonting om genus förrän jag gick på gymnasiet. Och det var då lite då med. Nu är det andra tider kan man tycka. Men jag jobbar på gymnasiet och när det gäller jämlikhet mellan könen råder total okunskap. Alla är ilurade att vi är jämlika. De implicita marginaliseringarna är fortfarande dolda och ingen lyfter fram dem till ytan.

Kanske försöker någon lärare. Men lyssnar eleverna? Kanske måste man ägna en lång period åt detta även inom ämnesöverskridande arbete? Inte kan det väl bara ligga på samhällskunskapen att tala om och diskutera genus? Det ska finnas ett genussamtal som pågår i skolan från dagis till universitet. Kunskap, ifrågasättande och medvetenhet kan göra stor skillnad. Inte kan det ändra hela världen. Men det kan då ändra mer än om vi inte lyfter fram det alls. Nu är det minimalt. Det behöver vara gigantiskt.

Alla kan inte hålla på med genus, menar vissa. Men om det påverkar alla, borde också alla vara medvetna om vad det är och hur det styr våra liv. Och vår död.

Inga kommentarer: