onsdag 16 september 2015

Demokrati och yttrandefrihet


Demokrati. De flesta vill gärna tro att de vet vad detta begrepp innebär. Rösträtt för alla. Vart fjärde år kan vi utnyttja vår demokratiska rätt att rösta på vad fan vi vill. Men begreppet demokrati är oerhört mycket bredare och djupare än så. Det grundar sig på en hel del lättförståeliga premisser. Bland annat ska alla vara lika inför lagen. (utom Konungen. Därför vill jag hävda att monarki är oförenligt med demokrati) Makten ska vara jämnt fördelad mellan regering, riksdag och domstolsväsen. Alla medborgare ska ha rätt till samma utbildning och vård. Alla ska också ha rätt att utöva sin religion. Det går med några enkla sökningar på nätet att hitta exempel på att dessa premisser inte följs fullt ut i Sverige. Detta på grund av skillnader i ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar. Men det är inte om detta jag ska skriva denna gång. Jag ska skriva om den viktigaste premissen av dem alla. Den som utgör grunden för alla de andra: alla människor är lika mycket värda.

Om alla medborgare i det så kallade demokratiska Sverige stod bakom denna premiss, skulle vi inte ha några problem med nyfascistiska partier och rassekommentarer från alla jävla håll. Är en rasist, anser en helt enkelt inte att alla människor är lika mycket värda. Då går en emot en utav demokratins viktigaste grundstenar. Men rassarna är inte sena med att åberopa demokratiska lagar för att kunna häva ur sig sin bruna sörja: Yttrandefriheten. Lagen om yttrandefrihet är oerhört viktig i en demokrati. Men den ska aldrig åberopas som argument för att påstå sig ha rätten att säga vilken skit som helst utan att ta ansvar för det. Då missbrukas den. Lagen om yttrandefrihet handlar främst om att alla medborgare har rätt att uttrycka känslor och åsikter i fri media (radio, TV, dagspress osv.) utan att det ska få några rättsliga följder. I praktiken innebär detta till exempel att du ska kunna vara regimkritisk utan att bli mordhotad och bannlyst. Det innebär alltså INTE att du ska kunna säga att alla invandrare är parasiter och komma undan oemotsagd.

För det är så, att vi har en till viktig lag i Sverige som utgör en grund för demokratiska värderingar. Kapitel 16 i brottsbalken - om brott mot allmän ordning - Paragraf 8

Den som i uttalande eller annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter.

Det är alltså olagligt att sprida meddelanden där en specifik folkgrupp omänskliggörs och trakasseras. Det går alltså inte att hävda att du har yttrandefriheten att sprida vad du vill. Det är inte det lagen om yttrandefrihet handlar om. Och precis som med alla typer av frihet, kommer det ett demokratiskt ansvar att inte skada någon annan människa som har samma värde som du själv.

Därför kan ingen människa i ett demokratiskt samhälle hävda att "vi bor i ett fritt land, därför får jag säga vad jag vill". Du får tycka vad fan du vill. Du får skriva insändare, prata i radio eller sitta i morgonsoffan och uttrycka dina åsikter. Men du får aldrig tro att du kan göra detta oemotsagd och att det inte blir påföljder. Därför är det dags att sluta skylla på den så kallade PK-maffian (som är vadå? Svea rikes lag?) och ta ditt jävla ansvar för dina klumpigt uttryckta åsikter. Jag kommer aldrig att hålla käften om jag hör äckliga kommentarer som grundas i en avsmak för andra folkgrupper än den åsiktsmaskinen själv tillhör. Det gör inte mig till medlem i PK-maffian, utan till en ansvarsfull medborgare som vill försvara demokratiska värderingar.

//TidermanInga kommentarer: