söndag 16 augusti 2015

Lär barnen om fattigdom

För inte så länge sedan läste jag en insändare där en pappa var bekymrad över det faktum att han var tvungen att svara på barnens frågor om de människor som satt utanför ICA och tiggde pengar. Han var upprörd eftersom hans vardag blev besvärlig på grund av den obekväma sitsen han hamnade i tack vare tiggeriet. Därför tyckte han att tiggeri ska förbjudas. För att hans tillvaro skulle bli lite enklare att hantera. Hans barn skulle fortsätta leva i illusionen att livet är rättvist.

Livet är inte rättvist. Allra minst för människor som tvingas tigga för att överleva. En stor procent av dessa tiggare hör till folkgruppen romer. Romernas historia är komplicerad och brokig. Det finns inte många säkra historiska källor eftersom folkgruppen oftast är nomader. Det är dock någolunda fastlagt att de har sitt ursprung i norra Indien. Redan på 1000-talet fördrevs de av muslimska folkgrupper och tvingades fly in i östra Europa. Från början blev de väl emottagna på grund av deras skicklighet inom olika hantverk. De blev dock relativt snabbt anklagade för att vara turkiska spioner och fördrevs från de flesta länder de bosatt sig i. På vissa platser fick romerna bo kvar, exemeplvis i Rumänien, men de förslavades och förlorade sin rätt att bestämma över sina egna liv. Det ordnades jakter där romer jagades som djur. Förföljelsen av romer fortsatte och eskalerade under Andra Världskriget där omkring en miljon romer dödades i nazisternas förintelseläger.

Sverige har en mörk historia bakom sig när det kommer till behandlingen av romer. Under 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att bosätta sig i Sverige. Konung Johan den III fastslog 1577 att "om tattarna försöker komma in i landet - häng dem alla!" Under 1600-talet hade befolkningen i Sverige rätt att döda romer som var män. Kvinnor och barn skulle utvisas. På 1700-talet utnyttjades romer som soldater. De fick alla arbeta utan lön.

En skulle kunna skylla denna avskyvärda behandling av människor på ett outvecklat och ociviliserat samhällsklimat, men det är inte bättre idag. Även om de vidriga lagarna som gav tillstånd att döda romer är borta, utmålas fortfarande dessa människor som infesterande insekter. De avhumaniseras, demoniseras och angrips. Deras brott? Att de är fattiga.

Eftersom romer är kringresande, ständigt på flykt eller på jakt efter bättre förutsättningar för ett drägligt liv, har de genom hela sin historia levt under ett ekonomiskt existensminimum. De har varit förslavade, förföljda och hatade. Under modern tid har kommunism och fascism generellt gjort alla medborgare fattiga i östra Europa. Nåväl, alla utom den maktberusade gräddan. När fattigdomen sprider sig i de undre klasserna vill alla skylla utsattheten på någon de inte fruktar. Romerna hade en tillräckligt avvikande kultur för att det skulle vara enkelt att måla upp bilden av syndabocken. Många romer tvingas fly igen. Och igen. Och igen. De flyr till Sverige. Här blir de åtminstone inte dödade. Men de blir hatade.

För det fungerar på samma sätt här. Under år av vanstyre har Sverige rustats ned. Klyftorna har ökat. De fattiga blir fattigare och de rikare blir rikare. Nyfascistiska partiet SD växer. De visar hur vi kan skylla det kalla samhällsklimatet och den raserade ekonomin på en enkel förklaringsmodell - det är invandrarnas fel. Det redovisas vad invandringen kostar. Att Sverige berikas både ekonomiskt och kulturellt av invandringen glöms medvetet bort.

Studier visar att den typiska SD-väljaren är en vit man mellan 25 och 50 år. Han har ingen högre utbildning. Kanske är han också arbetslös och står långt utanför gemenskapen. Han bor på en mindre småort. Utanförskap skapar frustration och desperation.
"Jag känner mig maktlös. Mitt liv rinner ifrån mig och jag kan inte kontrollera det. Jag får inget arbete. Jag får ingen ekonomisk hjälp. Jag är liten inför samhället."

Jag tror att rasism handlar mer om frustration och desperation än om rädsla faktiskt. Visst finns rädslan där som ett monster som får människor att fatta beslut baserade på känslomässiga reaktioner, men rädslan är sprungen ur frustrationen. Frustrationen att inte kunna kontrollera och bestämma över sitt eget liv. Frustrationen som uppstår när du försöker resa sig upp och ta dig in i gemenskapen, men samhället säger "Du har inget här att göra. Du har inget arbete. Ingen utbildning. Du är värdelös." Människovärdet försvinner när du är tärande på samhällsekonomin. Felaktigt, men verkligt - människor är reducerade till brickor i det kapitalistiska spelet. Känslan av att vara liten skapar frustrerade, hatiska, rädda människor som söker en enkel förklaring på deras situation. Där finns då Pappa SD som säger - "Det är invandrarnas fel."

I själva verket liknar nog SD-väljarnas känslor av maktlöshet och litenhet de känslor som en tiggare har när hen tvingas be om pengar av främmande människor. Där finns en gemenskap som ingen vågar se, att se sig själv i andra. Egentligen borde alla utsatta, oavsett etnicitet och bakgrund, ta varandras händer och lära sig sparka uppåt. Men det kräver en mental ansträngning som är mer komplicerad. Vissa kanske inte ens vet att de kan lära sig orsaker och verkan. För det är kunskap och mod som krävs för att förstå och utmana makten.

Idag äger 80 personer mer än hälften av hela världens tillgångar. Så ojämnt fördelat är det. Men ändå anser pappan som skrev insändaren att det egentliga samhällsproblemet är tiggaren utanför ICA.

//Tiderman

Inga kommentarer: