onsdag 16 mars 2011

Alf Svensson (KD) skiter där han äter


Alf Svensson är bra på att slå sig på bröstet. Han är en patriark utan dess like. En fossil från tiden före vår tideräkning. I Svenska dagbladet 12 mars skriver han en lång artikel om vad demokrati är. Det handlar om mer än så kallade "fria val". Demokrati handlar också om alla människors okränkbara värde. För att driva igenom demokrati krävs en "oskiljbar gemenskap" och "ett samspel mellan ideal och värderingar" påpekar han. Demokrati kräver en hög moral. Demokrati innebär respekt för "mänskliga fri och rättigheter".

Ja. Precis. Så långt har Svensson rätt. Han har läst på om demokrati och hur begreppet bör förverkligas. Han förstår det dock inte. Han har bara lyckats memorera information från diverse böcker i statsvetenskap. Han tänker inte alls på att hans parti, (KD), inte alls står för detta när det kommer till kritan. Det finns ett stort MEN. Det skriver han också i artikeln i SvD: "Men detta är verkligen inte liktydigt med att allt mänskligt beteende ska försvaras eller förklaras acceptabelt."

Här menar han säkerligen explicit våldsbrott och kalla mord. Men det finns också andra mänskliga handlingar som (KD) inte tycker är speciellt bra för civilisationen och "den goda moralen". (KD) är exempelvis i många avseenden homofientliga. Homosexualitet är ett mänskligt beteende som inte räkas till god moral i ett civiliserat och demokratiskt samhälle, menar många politiker inom (KD). Det är fortfarande smutsigt i deras ögon. Homosexuella passar inte in i Svenssons duktiga samhälle som godkänts av Gud Fader Allsmäktig.

En annan grupp som inte passar in i detta är förstås kvinnor. (KD) har en rent ut sagt kvinnofientlig inställnig där man än i dag vill fängsla kvinnor vid spis, strykjärn och barn via vårdnadsbidrag. De vill också plocka bort politiskt ingripande mot sexismen på arbetsmarknaden med sitt kvoteringsmotstånd.

I deras partipolitiska program ser man överallt tecken på att 50-talets ideal är ingrodda som fettfläckar på en annars så vit bomullsbakgrund. "Vi står för hög moral och familjepolitik." Ja. En familjepolitik där ordet "familj" inte förändrats sedan biblisk tid. En familjepolitik där kvinnan och mannen står fast i konservativa könsroller där kvinnan blott är ett redskap för mannens välstånd, inte en egen varelse och ett fritt subjekt. Kärnfamiljen så som den en gång var, ska inte existera år 2011. Det är bara så fruktansvärt förlegat. Den nya "kärnfamiljen" kan lika gärna bestå av pappa, pappa, hund som mamma, pappa, barn. Eller varför inte bara två jämlika individer som delar på ansvaret för barn och hem? Oavsett kön?

Nej du, Alf Svensson. Ska du jiddra om demokratiska rättigheter bör du se över din egen ståndpunkt gällande marginaliseringen av fler samhällsgrupper. Man ska helst inte skita där man äter förstår du.

Jämlikhet är inte bara en demokratisk rättighet. Det är en demokratisk SKYLDIGHET. Så var det bra med det.

Inga kommentarer: