fredag 11 mars 2011

Förnyelse=högervridet?


En nya partiledarkandidat har blivit utsedd av Socialdemokraternas valberedning. Genast ska han tuggas på. Håkan Juholt är en "dark horse" säger många. Han har tidigare suttit på avbytarbänken. Aftonbladet skanderar att han stod bakom Sahlins avgång för att själv ta över jobbet. Han är en vänstersosse sägs det. Borgerlighetens representanter är då inte sena med att påpeka att han inte står för "förnyelse".

Göran Greider skriver idag i DD att "förnyelse" bara är ett kodord för "högervridet". Det har han förstås rätt i. Om man inte håller med marknadsliberalerna, är man bakåtsträvande. För dem finns det bara en riktning inom förnyelse och utveckling, och det är deras egen. Att det ska finnas nyanser på den skalan är uteslutet. Kapitalisterna tycker att de är framtiden. En världsmarknad där lilla Sverige är småskit. Dit ska vi. Till landet Rik Individ, där Djungelns Lag styr.

Det är så jävla tröttsamt med detta enkelspåriga tankesätt. På ledarsidor i landets liberala tidningar beskyller alla Juholt för att vara konservativ och bakåtsträvande, bara för att han inte slickar USA i röven. Har ni inget annat att komma med, kan ni lika gärna hålla käften. Det finns fler former av förnyelse, även om det inte är er egen definition på begreppet. Släpp istället upp debatten på lite nivå istället för att tramsa runt och använda ett jävla ord som vapen! Så hjärntvättade kan ni väl ändå inte vara?

Är förnyelse verligen alltid bra, även när någonting förndras till det sämre? En förnyelse där rika blir rikare och fattiga blir fattigare? En förnyelse där marknaden krossar de svaga och stärker de redan starka? En förnyelse där folk utförsäkras och blir suicidala? En förnyelse där marknaden utkristalliserar målgrupper som delar in folket i fack där de marginaliseras efter exempelvis kön? En förnyelse där offentliga verksamheter smälter likt snödrivor i vårsolen och ersätts med dyra privata alternativ? En förnyelse där hela jävla världen ska ägas av den liberalkapitalistiska marknaden?

Socialdemokratin behöver absolut förnyas och utvecklas. (För att inte tala om Vänsterpartiet) Men detta behöver INTE vara synonymt med att de ska bli mer högervridna. De behöver forma om sin egen ideologi, inte försöka ligga med Das Kapital hela tiden.

Inga kommentarer: