onsdag 12 januari 2011

Systerskapet


Dags för min tredje gästbloggare - Sofia Nilsson. Sofia är passionerad feminist och en av mina bästa vänner. Här skriver hon om en religion som bytt plats på kvinna och man i de tradtitionella normerna. Hon kallar den "Systerskapet" och den förekommer i ett helt fiktionellt land, helt skapat ur fantasin. Vi ska nu titta lite närmare på hur en matrilinjär trosdoktrin skulle kunna se ut...

I södra Frankrike kan man hitta ett distrikt, ett samhälle, som är helt autonomt och utan kontakt med omvärlden. Samhället lyder under lagar formade efter en viss religion och dessa influerar allt som sker, alla traditioner och de flesta sociala mönster är formade efter den. Religionen har ett antikt namn men kallas i folkmun för Systerskapet och även distriktet går under den benämningen. Systerskapet är på många vis identiskt med samhället som du och jag lever i men om vi för en stund låtsas att vi är medborgare i Systerskapet ska vi se om vi kan urskilja skillnaderna.

Presidenten, borgmästaren, stadsråden och över huvud taget de flesta chefspositioner eller anställningar besitts av kvinnor. Alla yrken med hög status eller auktoritet är i stort sett dominerade av kvinnor. Även inom de flesta yrken som anses vara mest samhällsnyttiga, så som dem inom vård och utbildning, är det mest kvinnor man träffar på. I andra yrkesgrupper som till exempel bygg, konstruktion och snickeri är en stor majoritet män, förutom chefspositionerna så klart. Det här är inget man funderar över, det har ju alltid varit så och Systerskapet är ju ett samhälle med högfungerande infrastruktur och ett BPM som hade fått vilket annat I-land som helst att verka fattigt. Det finns inget problem och ingen klagar.

Systerskapet är traditionsbundet och tron genomsyrar allt inom alla nivåer i samhället, från nationella angelägenheter till familjen. Alla traditioner är säsongsbetonade och viktigast är våren – tid för sädesintagning. Plattformen för Systerskapet är liv och födelse och under våren är det då, enligt sed, tid för var kvinna att välja sin man att bestiga. Detta är naturligtvis valbart, då en förlossning minst sagt kan vara omständlig och smärtsam, men de flesta kvinnor väljer att ge liv eftersom deras namn på så vis lever vidare till nästa generationer (till nästa generations kvinnor bör tilläggas). Männen får inte välja men man förväntar sig inte heller att de är intresserade av att göra ett val – ty deras kött är ju skapt av Modern för att ge säd och njutning åt kvinnan. En stor ära man inte gärna vill fråntas.

På hösten är det skördetid och för en familj är det den mest glädjebringande tiden på hela året om man får en flicka. Får man en pojke anses det inte alltid vara en förlust men eftersom det är dyrt att gifta bort en son som inte ens bär familjenamnet vidare ser man helst att det blir en flicka. Alla stora högtider, så som sädesintagningen och skördetiden, firas nationellt genom alla sociala medier men är framförallt familjehögtider. Traditionellt sett får man ledigt från jobb och skola med det blir inte så mycket vila för männen då de tvättar, städar samt lagar mat åt hela familjen även under semestern. Förvisso är det något som sker 365dagar/året men en man är trots allt både fysiskt och emotionellt anpassad till att sköta hus och hem och bör så göra.

Traditionellt sett klär sig männen i utsmyckade och hudnära kläder till fest, allt för att vara behaglig att vila ögonen på. Kvinnor klär sig i det som är ledigt och behagligt. En man ska helst vara vacker för att en kvinna ska vilja bestiga honom, men i vissa lägen kan det vara förvillande och i situationer som kräver rationellt tänkande ser man helst att kvinnor inte låter sig frestas av deras köttsliga närvaro. Män utesluts då ibland från vissa sammankomster och samfund och det finns lokaler män inte har tillåtelse att beträda. Inte för att man föraktar eller tycker illa om dem, enbart för att det inte anses vara god sed med närvaro av en mans irrationella influenser.

I systerskapet förvreds vår världsbild. Det naturliga förvreds till onaturligt. Den veka och följsamma Kvinnan förvandlades till ett mansslukande monster och hon tvingade Mannen till värdelösa sysslor i hemmets kvävande fängelse. Han tvingades hyra ut sina kroppsliga funktioner för Kvinnans skull, och han anses alltid vara en andraklassens medborgare. Han är den andre. Den vars intellekt förtrycks och kött utnyttjas. Han förblir passiv och värdelös i vardagen. Han har inget autonomt värde. Hans värde ligger i att behaga andra. Välkommen till Kvinnans position i det verkliga sammhället, Man. /Jen von T

Inga kommentarer: