tisdag 14 september 2010

Who´s your daddy - om könsspecifikt språkbrukWho´s your daddy?

Grow some balls!

Visa lite stake!

Who´s the man?

You are my bitch!

Dessa uttryck används ganska ofta. Över hela världen faktiskt. De fyra första brukar förekomma när man talar om mod, styrka och makt.

Who´s your daddy? Vem äger dig? Vem kontrollerar dig? Precis. Då måste vi använda ett maskulint ord för att beskriva vad eller vem det är som gör det. I detta fall är det då "pappa", eller "fader" som är den kontrollerande kraften. Han som bestämmer. Han som innehar kontroll över andra. Det är pappan det. Hur ofta hör vi frasen: "Who´s your mother?" Nej, precis. Tänkte väl det. Aldrig. För moder är inte synonymt med kontroll eller makt.

Grow some balls! Detta kan ju inte översättas ordagrant. "Väx på dig ett par bollar!" Detta betyder förstås att du ska skaffa dig lite mod. Eller att du ska skaffa dig lite, som vi säger i Sverige, "jävlaranamma". Referensen till bollar är förstås testiklar, en del av det manliga könsorganet. Ett organ som objekt blir till en symbol för styrka och kraft. Det är inte så att vi säger "Grow a vagina" och menar att du ska ingjuta lite styrka i dig själv. Säger vi så skulle det snarare vara en uppmaning till en kvinna som av samhället bedöms vara maskulin.

Visa lite stake! Här har vi nästan samma betydelse. Visa lite mod! Visa lite viljekraft! Visa att du inte är att leka med! Visa kuken? Återigen har vi här ett tydligt exempel på att det manliga könsorganet, eller fallosen, som symbol, betyder mod. Visa lite slida! Säger vi ju knappast. Det får man inte. Det är så känsligt så. För det kvinnliga skötet är som symbol inte någotning kraftfullt eller starkt. Då står det för vekhet. Som objekt är det endast källan till sexuell njutning eller en källa för avkomma.

Who´s the man? Vem är mannen? Jo. Den som är mannen i denna bemärkelse är den som gjort någonting som imponerar på anda individer, eller att denne har imponerat på sig själv. Det kan exempelvis vara ett mål i fotboll eller att man gjort ett starkt uttalande. Ordet "mannen" i detta uttryck är alltså en symbol för en lyckad handling eller för seger. "Who´s the woman" skulle snarare användas om en man vill få en annan man att känna sig liten i en debatt eller i något annat sammahang där man tävlar om vem som är alfahanne. I den bemärkelsen är då ordet "woman" symbol för svaghet eller förlust.

You are my bitch! Du är min ägodel. Du är min slav. Bitch är ett ord som står i femininum. Nu används det som symbol för antingen en kvinna som anses vara elak och hård, eller en individ som är underlägsen en annan individ. Finns det några uttryck som framhåller kvinnligheten eller feminina symboler som kraftfulla eller starka?

Så här fungerar vårt språkbruk dagligen. Hur män respektive kvinnor tilltalas och/eller omtalas är ett kraftfull bakomliggande faktor till att kilen mellan könen fortfarande är rejäl. Detta tänker vi inte så ofta på. Ytliga bevis för könsuppdelningen är lättare att upptäcka, som exempelvis leksaker, kläder eller dylikt. Att köpa dockor till en son eller bilar till en dotter, är egentligen bara en fjärt i rymden när det gäller barnuppfostran med ett genusperspektiv. Vi måste också tänka på hur vi tilltalar varandra eller omtalar individer beroende på könstillhörighet.

Microsoft Word har en synonymordbok. När man klickar på synonymer till ordet "maskulin" får man ordet "kraftfull". När man istället klickar på ordet "feminin" får man synonymen "vek". Det säger väl allt.

Inga kommentarer: