måndag 6 september 2010

Burqa och fettsugning - uttryck för samma förtryck


Titta på bilden. Hon visar upp två olika uttryck för samma förtryck.

Över hela världen förtrycks kvinnor med stöd i kulturella och religiösa bestämmelser. I vissa hinduistiska samhällen är kvinnan först underordnad sin far, sedan sin make och sedan också sina eventuella söner. I religiös mening likställs kvinnan med "shudras", vilket innebär att hon tillhör den lägsta och mest orena av kastsystemets fyra indelningar. En kvinna har sitt värde endast i den mån hon befrämjar mannen ekonomiskt, sexuellt och religiöst. Den vackraste kvinnan i en familj kan utses till "devdasi" och säljas för höga summor pengar och guld. Att vara maka och mor till söner är en kvinnas främsta plikt. Innan vigseln kan det förekomma en "hemgift" då fadern till bruden ska betala den framtida maken en summa pengar eller annat av högt värde. Lyckas inte fadern betala denna avgift bränns bruden till döds av maken och makens familj. Våldtäkt används också som vapen och krigsföring inom politiken. Kastlösa kvinnor vet att deras kroppar kommer att användas som redskap i de ledande männens maktkamp.

Så kan det se ut på vissa platser i det hinduistiska samhället. Det ser absolut inte så ut överallt, men det är extrema uttryck som vi får höra om här i väst. Resningar har gjorts mot patriarkatets våld mot kvinnor och kampen fortsätter i delar av Indien. Kvinnans ställning är dock rent social och kulturell. Det finns inte mycket som rättfärdigar detta i hinduistiska religiösa texter.

ISLAM
"MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis." (Koranen 9:71)

Kvinnornas underställning i islamistiska samhällen skiljer sig enormt inom olika inriktningar, och är inte alltid religiöst betingade. Kvinnornas plats som mannens underordnade är fastställt genom kulturellt arv och sociala omständigheter. Vissa verser i Koranen fördömmer till och med avskyn mot att få en dotter:

"Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras sätt att [tänka och] döma?" (Koranen 16: 58-59)

"Var och en som prövas genom ansvaret att uppfostra döttrar och behandlar dem väl kommer att skyddas mot helvetets eld." (Sahih muslim 4:1384 nr 6362)

Det finns dock enormt mycket bestämmelser kring hur kvinnor får klä sig och bete sig, samt vilket mål deras liv ska ha i Koranen. Men tänk. Det finns också reprimander för kvinnor i Bibeln och i Toran. Ta er en titt på Paulus brev i NT och Femte Mosebok i GT/Toran exempelvis.

"Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnan tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala, utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något, skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsterna." (1 Korintierbrevet 14:33-35)

"...om tecknen på att flickan inte var jungfru fanns, då skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skall stena henne till döds, därför att hon gjort vad som var galenskap i Israel." (Femte Mosebok 22:20)


Dessutom: Under stora delar av 16- och 1700-talen i Sverige, hade kvinnorna huvudbonader och de förkastades av församlingen när de var gravida eftersom deras tillstånd påminde om synd. Detta är bara 300 år sedan. Minns att Islam är en 600 år yngre religion än Kristendomen. Slutsatsen av detta är: Kvinnoförtrycket är tydligt i samtliga av de stora världsreligionerna.

Så. Är det då bara religionernas natur som ser till att kvinnor förtrycks, eller kan det också finnas djupare bakomliggande orsaker?

Burqa. Niqab. Hijab. Brudbränning. Låg kast. Häxprocesser. Och i modern tid och mammondyrkan: Fettsugningar, lösbröst, löshår, lösögonfransar, anorexia, bulimi, dysmorfofobi, botox, foundation, ögonskugga och så vidare.

Det är det förstås. Det är det som ligger bakom religiösa bestämmelser. Patriarkatet som del i den kulturella identiteten. Mannen som kvinnans överhuvud. Mannen och makten. Stening och plastikoperationer. Båda är uttryck för samma förtryck. Missförstå mig inte. Plastikoperationer anses vara "frivilligt", medan burqa anses vara "påtvingat". Är du kvinnlig normbrytare i Afghanistan kan det ha dödlig utgång. Konsekvenserna är brutala. Råa. Fruktansvärda. Plastikoperationen väljer du själv. Tror du. Men konsekvenserna av dem kan vara lika dödliga. Lika råa. MEN: Vet vi att alla med Burqa fått den påtvingad? Lika lite som vi vet att alla som plastikopererar sig är offer för en ouppnåelig skönhetsnorm!

"Det finns olika nivåer i helvetet", sa Gudrun Schyman när hon debatterade mot imbecillen Jimmie Åkesson. Det är detta hon menade då. Det patriarkala förtrycket finns över hela världen. Ibland tar det sig i uttryck av stening. Det är blodigt. Lika blodigt som när den svenske alkoholiserade mannen våldtar och slår sin fru i hemmets dunkel. Ibland yttrar sig könsordningen i gruppvåldtäkter på unga kvinnor på Stureplan. Ibland tar det sig i uttryck av att kvinnor svälter sig själva och förställer sina kroppar och ansikten för att duga. Ibland är det frågan om prostitution. Ibland om surrogatmödraskap. Kvinnor förtrycker också varandra. Dömer varandra. Ber om ursäkt om de är osminkade och fula. Marginaliseras i det dolda. Eller i det öppna.

Våld! Våld! Våld!

I norra Afghanistan sätter vissa kvinnor på sig Burqa. I Sverige sminkar vissa sig i en halvtimme. Spacklar oss till oigenkännerlighet. Letar "rätt" outfit. Lämnar ut våra kroppar som allmän egendom. Det är bara olika uttryck, mer eller mindre grovt, för samma förtryck, samma könsordning.

PS. Nej. Jag är ingen manshatare. Jag är en kritiker av strukturen. Skilj på nivåerna. Detta är också bara en kort och ytlig beskrivning av ett komplicerat och djupt problemområde. Om intresse finns; läs vidare om ämnet i "Kärlekskraft, makt och politiska intressen : en teori om patriarkatet i nutida västerländska samhällen"
av Anna G Jónasdóttir, "Slöjans politik" av Joan Wallach Scott eller "The Structures of Patriarchy" av Bina Agarwal. DS.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jävla cp! Hur fan kan du försvara stening?!?!?!?!

Jen von T sa...

Anonym. Nu tror jag att du inte förstått något alls av det jag skrivit.

Försök en gång till du.

Läs lite i taget. Stanna upp och tänk till.

Fundera sedan igen.

Sedan återkommer du.

Anonym sa...

Jävla amatöranalys!

Jen von T sa...

Hej! Tack för den nyanserade och användbara kritiken!

Jag har aldrig någonsin gjort anspråk på att detta skulle vara en grundlig och vetenskaplig analys av problemet. Tvärtom påminner jag i sista stycket att detta bara är en kort och ytlig beskrivning av ett mer komplicerat område. Jag hänvisar också till litteratur om man vill läsa djupare analyser av mer seriös karaktär.

Detta är en blogg. Där skriver jag korta inlägg rörande vårt samhälle utifrån mina egna observationer och inläsningar. Mitt forskningsområde är genus och populärmusik. Där är jag mer yrkesmässig. Det här är bara ställningstaganden baserat på den fakta jag hunnit ta till mig på fritiden, genom litteratur och möten med människor.

Hänvisa gärna till din forskning inom ämnet om du har gjort någon :)

Anonym sa...

Jamen du jämför ju stening ovh fett sugning! Det är väl fan inte samma sak!!!!

Jen von T sa...

Ergo: Du har inte förstått den här gången heller.

Jag jämför inte handlingarna i sig, utan bakgrunden till dem. VARFÖR de sker. Självklart är stening fruktansvärt och bestialiskt!

Jag vill däremot påpeka att patriarkala strukturer där kvinnan är underordnad mannen, mannen är subjekt och kvinnan objekt, ligger bakom många uttryck som visar kvinnans underkastelse. Inte bara Islam eller någon annan religion. Patriarkatet fanns innan Judendomen, Islam, Hinduism och Kristendom.

Därför är det fel att demonisera den muslimske mannen som världens främsta kvinnoförtryckare. Förtrycket finns överallt men ter sig olika beroende på kultur, vilken ändå ligger under en större patriarkal struktur.

Det känns som om jag jobbar på högstadiet nu faktiskt. Tragiskt att inte skolan och föräldrar gör ett bättre arbete i genusfrågan. Då hade detta kanske varit enklare att förstå för alla.